WLTP:

Een nieuwe standaard voor de verbruiksvoorwaarden van uw nieuwe auto.

Sinds september 2017 gelden voor nieuw op de markt gebrachte personenauto's nieuwe verbruikscijfers, die met de nieuwe WLTP-testmethode worden vastgesteld. WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light-Duty Test Procedure. Dat betekent zoveel als "wereldwijd geharmoniseerde testmethode voor personenwagens en lichte bedrijfswagens" en beschrijft een nieuwe testmethode voor het bepalen van het brandstofverbruik en de emissiewaarden van een auto. bron: wltp-info.nl & https://wltp-info.pon.events/. Waarom u juist nu uw nieuwe auto moet uitkiezen.


Door de invoering van de nieuwe WLTP-wetgeving zal de aanschafprijs van uw nieuwe auto fors verhogen. Heron Auto heeft daarom ruim ingekocht en hiermee een grote voorraad gecreŽerd. Deze voorraad bestaat uit mooie auto's met veel voordeel. Zo profiteert u ook na de nieuwe WLTP-wetgeving van het voordeel op een nieuwe auto. 


Bekijk hier onze WLTP actie voorraad.


Alles wat je moet weten over WLTP.


WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light-Duty Test Procedure. Dat betekent zoveel als "wereldwijd geharmoniseerde testmethode voor personenwagens en lichte bedrijfswagens" en beschrijft een nieuwe testmethode voor het bepalen van het brandstofverbruik en de emissiewaarden van een auto. De methode is gebaseerd op de werkelijke rijgegevens van automobilisten overal ter wereld. Hierdoor kan voortaan ook onder laboratoriumomstandigheden een autorit worden gesimuleerd die de werkelijkheid dichter benadert. De WLTP houdt niet alleen rekening met verschillende situaties en snelheden, maar ook met de optionele uitrustingen en de gewichtsklasse van een auto.

Download de informatiebrochure van de RAI vereniging.
  

NEDC vs. WLTP: een vergelijking.

Langere afstanden, kortere stilstandtijden: met de WLTP worden het brandstofverbruik en de CO2-emissie van een auto op een heel andere manier gemeten. Zo verschillen bijvoorbeeld de rijcycli.

Testparameteres WLTP:

 • De temperatuur in de testruimte bedraagt 23 įC.
 • De testafstand bedraagt 23 km.
 • De cyclus duurt 30 minuten.
 • De cyclus bestaat uit vier fasen (laag, matig, snel en zeer snel).
 • De gemiddelde snelheid bedraagt 47 km/h.
 • De tijd dat de motor stationair draait bedraagt 13 % van de totale testtijd.
 • De topsnelheid ligt boven 130 km/h.
 • De schakelpunten worden voor elke auto vooraf apart berekend.
 • Er wordt rekening gehouden met de optionele uitrustingen van de auto.
 • Getest worden alle mogelijke motor-versnellingsbakcombinaties.

Testparameters NEDC-test.

 • De temperatuur in de testruimte bedraagt 20 - 30 įC.
 • De testafstand bedraagt 11 km.
 • De cyclus duurt 20 minuten.
 • De cyclus bestaat uit twee fasen:
 • een gesimuleerde stadsrit van 13 minuten en een gesimuleerde rit buiten de bebouwde kom van 7 minuten.
 • De gemiddelde snelheid bedraagt ca. 33 km/h.
 • De tijd dat de motor stationair draait bedraagt 25% van de totale testtijd.
 • De topsnelheid bedraagt 120 km/h.
 • De schakelpunten bij modellen met schakelbak zijn exact voorgeschreven.
 • Er wordt geen rekening gehouden met optionele uitrustingen en met de airconditioning.

 


Doelen van de nieuwe testmethode.

Met de WLTP-rijcyclus worden de testparameters voor het bepalen van het brandstofverbruik en de uitlaatgasemissies opnieuw gedefinieerd.
Een overzicht van de voordelen.  

 

Transparantie.

Voortaan kan het verbruik van een auto in de dagelijkse praktijk beter worden ingeschat. Bij de WLTP-test wordt gebruikgemaakt van een realistischer rijprofiel dan bij de NEDC-test. De NEDC-test is te vergelijken met een kunstmatige laboratoriumtest en dient primair om verschillende auto's met elkaar te kunnen vergelijken, niet om reŽle cijfers te geven van het verbruik en de emissiewaarden in de dagelijkse praktijk. Voorheen werden de verbruikswaarden dus gemeten onder abstracte laboratoriumomstandigheden. Dankzij de verbeterde testparameters is nu met de nieuwe testmethode een betere voorspelling mogelijk van het verbruik van een auto. 

Standaarden.

De nieuwe WLTP-standaard levert resultaten die bijna overal ter wereld met elkaar kunnen worden vergeleken. Een van de belangrijkste doelen van de WLTP is om een gestandaardiseerde methode te verschaffen waarmee de emissiewaarden en het energieverbruik van verschillende aandrijfsystemen kunnen worden gemeten, zoals benzine, diesel, CNG en elektriciteit.

Bij een correcte uitvoering van de WLTP-cyclus moeten auto's van hetzelfde type overal ter wereld en op elk moment dezelfde testresultaten hebben. Juist om de testresultaten van auto's met elkaar te kunnen vergelijken, dient de test in een laboratorium te worden uitgevoerd. 

Klimaatbescherming.

Realistischere verbruikscijfers helpen om internationale klimaatdoelstellingen te halen en om het milieu minder te belasten. CO2-reductie is een belangrijk thema bij de ontwikkeling van auto's. Dankzij de WLTP is het mogelijk om na te gaan of de CO2-emissies binnen de internationaal voorgeschreven CO2-grenswaarden blijven.

In 2010 werd alleen al in de Europese Unie 4,72 miljard ton CO2 uitgestoten, waarvan 19% door het wegverkeer*. Daarom wil de Europese Unie de emissie van CO2 in 2020 met 20% hebben verlaagd**. Dit doel moet mede met behulp van de WLTP worden gerealiseerd. Want net als het brandstofverbruik, hangt de CO2-emissie van een auto af van het model. De WLTP zorgt voor meer transparantie wanneer het energieverbruik en de CO2-emissie van verschillende auto's met elkaar worden vergeleken. En ze vallen altijd hoger uit dan bij de NEDC-test. Het gevolg zal zijn dat sommige modellen en motoren milieuvriendelijker zullen worden gemaakt. 
Onze vestigingen

Contact opnemen

Bekijk al onze acties.